Меню

Эліза ажэшка хам краткое содержание

Эліза Ажэшка — Хам. Аналіз аповесці

Сама назва аповесці — гэта востры сатырычны выпад супраць саслоўнай фанабэрыі шляхецкіх вярхоў, якія зняважліва называлі просты народ «быдлам», «хамамі», людзьмі ніжэйшага гатунку. Назвай свайго твора пісьменніца як бы нагадала іранічную рэпліку героя паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» Гервазія адносна шляхецкага эгаізму: «Хоць пачаліся людзі ўсе з Адама, сяляне, чуў, свой род вядуць ад Хама. »
Поспех аповесці ў чытача быў абумоўлены гуманістычнай ідэяй — паказаць непаўторную вартасць чалавечай асобы, сцвердзіць героем жыцця простага чалавека з народа, выявіць яго гуманістычную сутнасць — розум, працавітасць, сумленнасць, высокае пачуццё чалавечай годнасці.
Гарачыя сімпатыі пісьменніцы да простага народу вызначылі выбар героя Элізы Ажэшкі. Павел Кабыцкі — нёманскі рыбак, надзвычай моцная і духоўна цэласная натура, улюбёны ў водны прастор і свабоду. Талстоўскія пошукі ідэі ўдасканалення чалавека і свету пакінулі моцны адбітак на аповесці пісьменніцы. Аднак не толькі імкненне ідэалізаваць героя, вызваліць яго ад «улады зямлі», а значыць, і ад сацыяльных канфліктаў, прымусіла вырваць Паўла са сферы сацыяльнай. Як і дзесяткі тысяч беларускіх сялян, ён застаўся без зямлі пасля зямельнай рэформы. Яго ўладанні — хата і човен з сеткамі, а знітаванасць з прыродай апраўдана і псіхалагічна, і сацыяльна: «Неба — мая хата, а рака — жонка». Тут ён захаваў высокія этычныя прынцыпы, застаўся філосафам-самавучкай, каб думаць аб «пакутах свету».
Яго суправаджаюць жыццёвыя няўдачы — жаніцьба з гарадской пакаёўкай, якая праз нейкі час кідае «хама» і пераходзіць да лёкая. Аднак галеча прымушае зноў вярнуцца да Паўла, затым жанчына спакушае сваяка, робіць спробу атруціць мужа, калі ж ён усё даруе, узрушаная яго звышчалавечай дабрынёй і ўласнай злачыннасцю, ідзе на самагубства.
Што гэта, дэтэктыўная займальнасць? Пісьменніца ніколі не была прыхільніцай таннай белетрыстыкі, хоць у мастацкім адборы жыццёвых з’яў у аповесці — не распаўсюджанасць факта, а незвычайнасць, часам нават выключнасць. Такі спосаб тыпізацыі ў шэрагу выпадкаў прыводзіць яе як мастака да рамантычнай трактоўкі, пэўнай ідэалізацыі ў паказе героя. «Драмай незвычайнай сілы» назвала аповесць «Хам» Марыя Канапніцкая, бо якраз тут адбываецца выпрабаванне на чалавечнасць. Прататып Франкі давялося паэтцы пабачыць у рэальных, хоць і выключных умовах (у акне вар’яцкага дома).
Не толькі пачуццё кахання кіруе Паўлам, калі ён звязвае свой лёс з Франкай, якую лёкайства ў паноў, прастытуцыя пазбавілі асноў чалавечай маралі. Ён спадзяецца выратаваць чалавека, вывесці на дарогу сумленнага жыцця. У цэльнай натуры Паўла ёсць тое, што дазваляе яму стаць носьбітам супраціўлення злу, маецца сваё ўласнае разуменне таго, што свет трэба будаваць на высокім маральным грунце. «Калі чалавеку на гэтым свеце кепска, то і сам ён кепскі, а калі добра, то і ён добры», — кажа Павел. Цягай народа да ведаў, да асветы прасякнуты вобраз рыбака, яго прыгнятае непісьменнасць, ён просіць Франку паказаць яму літары па малітоўніку.
Аптымістычным эпілогам, скіраваным у будучыню, заканчваецца аповесць. Прайшлі гады, Франкі даўно няма. Яе сына выхоўвае Павел: зімовымі вечарамі, калі за акном вые завіруха, ён вучыць хлопчыка грамаце — па малітоўніку і буквары, іншых кніжак у вёсцы не было. Улетку «яшчэ і цяпер можна бачыць таго наднёманскага рыбака, як ён плыве па срэбнай рацэ ранкам насустрач ружоваму світанню. З ім часта едзе дзіця, хлопчык гадоў дзесяці, з доўгімі льнянымі валасамі і вялікімі чорнымі вачыма. Адразу відаць, што паміж імі пануе поўная згода, што ім разам добра».
У маральна здаровым асяроддзі фармуецца сын Франкі, яго маленства пазбаўлена ўсяго разбэшчанага, што калечыць чалавечую асобу. Для пісьменніцы важна было знайсці ў сваім героі сапраўды чалавечае, прыгожае, што яднае яго з лёсам народа. У гэтай пастаяннай сувязі асобы і народа — характэрная рыса эпічнай манеры пісьменніцы.

Источник статьи: http://karotkizmest.by/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%8D%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B6%D1%8D%D1%88%D0%BA%D0%B0/%D1%8D%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B6%D1%8D%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%86%D1%96.html

Элиза Ожешко — Хам

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание книги «Хам»

Описание и краткое содержание «Хам» читать бесплатно онлайн.

Повесть польской писательницы Э. Ожешко «Хам» рассказывает о жизни крестьян Неманского края 80-х годов XIX века.

Ему было за сорок — об этом говорили морщины, тонкими линиями бороздившие высокий лоб, который казался еще выше оттого, что темные волосы, уже седоватые на висках, спереди сильно поредели. Однако, несмотря на морщины и первую седину, видно было, что этот человек еще силен и бодр. Он был рыбак и целые дни, а иногда и часть ночи проводил на воде. Солнце, ветер, влажное дыхание реки покрыли здоровым темным загаром его длинноватое, худое лицо, освещенное ярко-голубыми глазами с несколько неподвижным и серьезным выражением. Степенность и спокойная сосредоточенность чувствовались во всех движениях его большого, сильного и складного тела.

Когда ему было лет восемнадцать, отец женил его на девушке из соседнего села, так как в доме нужна была хозяйка. С этой женой, доброй, работящей, но глуповатой и некрасивой, он жил мирно и дружно, да недолго: через несколько лет она умерла, не родив ему ни одного ребенка. Вскоре умер и старик отец, а когда Павел выдал замуж единственную сестру, моложе его на двенадцать лет, он остался один-одинешенек в своей избе, стоявшей на краю деревни, у соснового леса на высоком берегу Немана. Не было у него ни волов, ни лошади, да и пахотной земли почти не было — в таком хозяйстве помощников не требовалось. Избу с довольно большим огородом отец его получил когда-то от помещика, бывшего владельца их деревни, а кормились они главным образом ткацким ремеслом, которое одно время процветало в этих местах и приносило крестьянам кое-какой доход.

Читайте также:  Баня за один день своими руками

Но сыну не нравилось сидеть за ткацким станком в тесной хате с темными стенами и низко нависшим потолком. Его влекли к себе необозримый простор реки, ее лазурная тишина в ясные дни и шум ее пенистых волн в непогоду, встававшие над ней по утрам розовые зори и великолепие вечерних закатов, отраженных в зеркале ее вод. Он любил чистый воздух, хотя бы и знойный или морозный, любил проводить день под открытым небом, даже когда оно уныло хмурилось. В детстве еще он строгал из дерева лодки и мастерил удочки, а когда подрос, стал рыбаком.

Бывало он, возвращаясь с реки, заставал в хате отца, жену, сестру, иногда соседей или кумовьев. Заходил он по временам и в корчму, хотя до водки был не охотник, да и в пляске и разговорах редко принимал участие.

Но вот уже несколько лет, как хата его совсем опустела. Возвращаясь домой, он сам доил корову, которую к вечеру пригонял с пастбища деревенский пастух, сам готовил себе еду и, поужинав в одиночестве, ложился спать, а наутро снова уплывал в своем челноке навстречу разгоравшейся заре или убегающим на запад туманам и ночной мгле. В корчму не заглядывал больше никогда, редко встречался с односельчанами и только у сестры и зятя зимой, когда река замерзала, сиживал по вечерам у стены и чаще всего молчал. Нельзя сказать, чтобы он не любил людей: он не только никому никогда не делал зла и ни с кем не ссорился, но даже с готовностью оказывал людям услуги, подсоблял в работе, не раз приносил то тем, то другим ведерко наловленной рыбы. И всем, кто с ним заговаривал, отвечал дружелюбно и охотно. Но он не искал общества людей, скорее даже сторонился их, — видно, долгие одинокие поездки по реке приучили его к молчанию. Если же случалось ему разговориться, голос его звучал глухо, а слова медленно сходили с губ, улыбавшихся очень редко, но выражавших доброту. Он не был ни угрюм, ни печален — нет, он производил впечатление человека спокойного и всем довольного. Но серьезное выражение лица, неторопливые движения говорили, что человек этот всегда занят своими мыслями. О чем же он думал? Этого он не рассказывал никому. Но мчался ли он в своей лодке по зеркалу тихой реки, или покачивался на волне между двумя воткнутыми в дно шестами, заглядывался ли на утреннюю зарю, на облака, на радугу, наблюдал ли грозу или опускавшийся за лес солнечный диск, он всегда о чем-то размышлял. Круг его мыслей, вероятно, был довольно ограничен. Однако глубок, видно, был его внутренний мир, если он мог так уходить в него и всегда довольствоваться им одним.

В деревне его считали чудаком, но человеком честным и безобидным. Когда он остался молодым вдовцом, все советовали ему снова жениться, сватали невест. Но, глянув раз-другой на девушку, которую ему сватали, он только отрицательно качал головой и, махнув рукой, спешил уйти на реку. Когда кума Авдотья, очень расположенная к нему и притом страстная охотница сватать, приставала к нему с вопросами, отчего он не хочет жениться, Павел отвечал, пожимая плечами:

— Э, на что это? Небо мне — дом, а река — жена. Каждый живет по-своему, и всякая жизнь хороша, если грехов на совести нет. — Шутливо усмехаясь, он переводил разговор на другое: — Может, принести вам, кума, пескариков на ужин?

И шел вниз, к реке.

Никому не удавалось завлечь его в многолюдную компанию, как и склонить к женитьбе. На него не действовали ни уговоры, ни соблазны, он нелегко поддавался чужому влиянию, — видно, это был человек с сильной волей.

Месяца через два после того, как ему в день Петра и Павла исполнилось сорок два года, он однажды утром плыл к тому месту, где накануне оставил под водой веревку с приманкой для рыбы. Вдруг с берега донесся пронзительный женский крик:

— Иисусе, Мария! Помогите!

Час был ранний. За летевшим по реке челноком, над темным лесом протянулась яркая полоса утренней зари, окаймленная золотым сиянием восходящего солнца, и алые отблески падали от нее на воду, которую рябил утренний ветерок. Услышав крик, рыбак быстро обернулся лицом к берегу и прежде всего увидел что-то голубое, плывшее мимо его челнока, а затем и женщину, которая стояла недалеко от берега по щиколотку в воде и протягивала руки к уплывавшему от нее предмету — или, может быть, к нему, Павлу, взывая о помощи.

Читайте также:  Можно ли утеплить потолок бани эковатой

На фоне зеленого холма, на вершине которого среди деревьев стояла красивая белая дача, эта полуобнаженная женская фигурка, тоненькая и стройная, с умоляюще протянутыми руками, в розовом свете утра рисовалась четко и выпукло, напоминая мастерски выточенную статуэтку. Высоко подоткнутая юбка открывала ноги выше колен, а из-за расстегнутой темной кофточки с засученными рукавами видны были голые плечи, шея и часть груди, которым утреннее солнце придавало золотистый оттенок. Иссиня-черные волосы, видимо еще сегодня не чесанные, обрамляли красивую голову и короткими, но пышными, вьющимися прядями спускались на плечи. Даже издали было видно, как сверкают на смуглом лице черные, глубоко сидящие глаза, из которых текли слезы. Заметив, что рыбак обернулся и смотрит в ее сторону, она закричала:

— Эй, добрый человек! Сделайте милость, поймайте платье! Ради бога, помогите.

Веселая усмешка растянула неулыбчивые губы Павла под темными усами и уже не сходила с них. Может быть, ему понравилась эта женщина, возникшая неожиданно, как яркий красочный мазок на фоне утреннего пейзажа, или рассмешили ее отчаянные вопли из-за такой мелочи. Уносимая течением тряпка оказалась детским платьицем. Голубой птицей скользило оно по поверхности реки, и короткие рукавчики трепыхались на ветру, словно крылья. Рыбаку стоило только раз-другой налечь на весло и протянуть руку, чтобы схватить легкое платьице, но для этого ему пришлось сильно перегнуться через борт, и он проделал это гибким и ловким движением. Натренированное греблей, закаленное жизнью на воздухе, тело его сохраняло юношескую стройность и упругость. Издали он в своей серой сермяжной куртке, сапогах и широкополой шляпе казался совсем молодым.

Все с той же дружелюбно-насмешливой улыбкой он подплыл к стоявшей в воде женщине и протянул ей мокрое платьице. А она, опустив руки, уже громко смеялась, сверкая белыми зубами, и не сводила с него черных горящих глаз. Рыбак только сейчас заметил, что в прозрачной воде у ее голых ног, позолоченных солнцем, лежит груда мокрого белья.

Он смотрел на женщину с некоторым недоумением. И как это она могла так быстро перейти от плача к веселому раскатистому смеху? Неизвестно почему она не брала из его рук своей голубой тряпки, то делая вид, что не может до нее дотянуться, то хватая и снова выпуская ее из тонких и смуглых пальцев. При этом она все время смотрела в лицо Павлу, а потом вдруг заглянула ему прямо в глаза. Встретившись с ее взглядом, рыбак смущенно отвернулся. Странная это была сцена: девушка задорно, с веселым и дерзким любопытством смотрела на мужчину, а он стыдливо отводил глаза. Но улыбка не сходила с его губ. Глядя не на девушку, а на быстро бегущие голубые волны, он сказал:

— Ну, берите свою одежду, мне ехать надо. Было из-за чего так голосить! Я думал, бог знает какая беда стряслась!

— Не из-за чего голосить? Как же! Много вы знаете! — воскликнула она, полусердито, полуигриво глядя на него. — Задали бы мне перцу, если бы эта тряпка не дай бог пропала! Три дня пани мне житья не давала — выстирай да выстирай детские вещи… Вчера вечером я их постирала, а сегодня встала чуть свет, чтобы в реке выполоскать… И вот тебе — одно платье вдруг возьми да и уплыви!

Источник статьи: http://www.libfox.ru/437856-eliza-ozheshko-ham.html

Эліза ажэшка хам краткое содержание

Жыццёвы і творчы шлях Элізы Ажэшкі непарыўна знітаваны найперш з Гродна і Гродзеншчынай, а таксама з Драгічыншчынай. Знакамітая аповесць «Хам» прысвечаная жыццю беларускай вёскі пазамінулага стагоддзя. Селянін-рыбак Павел Кабыцкі паказаны вельмі глыбокай і цэльнай асобаю, а ягоныя стасункі з распуснай і фанабэрыстай Франкай угрунтаваныя на біблійным запавеце дараваць бліжнім свядомыя і несвядомыя правіны. Аповесць шматразова ставілася на тэатральных падмостках, пачынаючы яшчэ з першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага, а таксама экранізавалася.

Лучшая рецензия на книгу

18 сентября 2018 г. 18:23

Давно мне не попадалась такая сильная в эмоциональном плане книга. Для меня она была полна противоречий, которые притягивали и вызывали недоумение: — очень спокойное, плавное повествование, в то время как в сюжете развиваются драматические события, с героями произведения словно балансируешь на грани, склоняясь то на одну сторону, то на другую; — за умиротворенным внешним состоянием героев скрываются страсти, бушующие внутри, рвущие, терзающие душу на части; — безграничное терпение и вера в человека в ответ на взбалмошность, эгоизм и веру в собственное превосходство. Для меня Павел остался загадочной натурой, я и понимала его и ругала, но всему же есть предел и человеческому терпению тоже. Тем более, что Франка наплевала на его доброту и поставила жирную точку, после которой возврата…

Хам — Эліза Ажэшка , повесть
Перевод: Ядвіга Баганская

Год издания: 2016

Год издания — 2016
Страниц — 256
Переплет — Мягкая обложка
Формат — 75×100/32 (125×185 мм, почти карманный)
Вес — 125 г

Читайте также:  Обрешетка из бруса в бане

Подробнее о книге

Напишите рецензию!

21 мая 2018 г. 13:32

Вот люблю я такое — жизненное, настоящее, неоднозначное.

Одинокий рыбак средних лет Павел волей случая встречает Франку. Она работает у людей более высокого происхождения — выполняет работу по хозяйству, но убеждена, что заслуживает большего, ведь у ее деда было два дома, отец-пьяница служил в канцелярии, а двоюродный брат — адвокат. Мама, к слову, бросила ее на произвол судьбы и умчалась с любовником в поисках лучшей жизни. Заработав неизлечимую болезнь, вернулась к дочери, только воспитывать было ее уже поздно.

Франка выросла такой, какой выросла — ветреной, вспыльчивой, не думающей о завтрашнем дне женщиной, уверенной в том, что все кругом ей должны. Зато красивой! Так что наш герой влюбился в нее без памяти и женился, надеясь с божьей помощью направить Франку на путь истинный.

9 ноября 2017 г. 15:24

Как ни крути, а чтение на иностранных языках — процесс медленный. И если бы хотя бы сюжет был такой, что ох, то, возможно, это ускорило бы дело. А тут я себя чувствовала семиклассницей на уроке родной литературы, когда изучать нужно тот период, в который писали длинно, обстоятельно, натуралистично. Видимо, для того, чтобы было чем занять себя вечерами без телевидения и интернета.

Как для этого периода, книга очень даже ничего. Даже острые темы супружеской неверности и секса с мужчиной, который младше лет на 20, поднимаются. Но все же утомительно это все описано. И иносказательно.

А еще есть ощущение, как при просмотре американского хоррора. Так и хочется заорать в ухо Павлу, главному герою: «Что же ты творишь? Ты что, не видишь, какая она?» При чем орать это хочется не раз и не два, а так…

6 апреля 2017 г. 21:26

Хамами называли людей низшего сословия, например, крестьян, живших на территории Беларуси (нынешняя территория Польши). Главные герои, Франка и Павел, подходят друг другу как рыба и птица. Она снобка, делит людей на сословия, она неприятная, мерзкая, она не достойна даже какого-либо оправдания или жалости. Павел — не пример настоящего мужчины, но пример любви к женщине и трепетного отношения в религии. Они встретились и сошлись, потом расстались и вновь сошлись. Но их совместная жизнь и расставания не мирные, а наполненные конфликтами, попытками убийства и изменами. Автор описывает происходящее непринужденно и легко, но все равно от сюжета становится не по себе — все события очень реальны. Становится понятно, что хам — это не тот, кто вырос в избе и все время провел в трудах, а тот, кто…

1 декабря 2016 г. 15:07

4 Свой род мы ведем от Хама.

Хоць пачаліся людзі ўсе з Адама, сяляне, чуў, свой род вядуць ад Хама.

Адам Мицкевич «Пан Тадэвуш»

Я пока не встречал аналога польской писательницы Элизы Ожешко, даже в современной польской литературе. Как утверждают критики, нет ни одной достойной писательницы, которая мы смогла так точно, честно, реалистично описывать жизненные трудности самых обычных рядовых людей. Да, это понятно, конец девятнадцатого века был ознаменован в польской литературе переходом от идеализма к реализму. Возьмем современников нашей писательницы — Генрик Сенкевич, Болеслав Прус, Йозеф Игнацы Крашевский, чуть позже появятся еще Владислав Реймонт, Стефан Жеромский. Всех их объединяет этот откровенный подход к описанию современного быта поляков и их психологического наполнения. Но именно Ожешко задала тот высокий…

10 января 2017 г. 09:39

Как же я умудрилась пропустить этого автора?! Ведь мы с Элизой Ожешко — землячки! Я живу рядом с местом её рождения, хожу по улицам, названным её именем, посещала дом-музей Ожешко в Гродно. И вот только сейчас открыла для себя её творчество. Повесть «Хам» прочитана на одном дыхании. Это изумительная психологическая драма о любви, преданности, предательстве — классика жанра! Очень колоритно описаны быт и нравы белорусской деревни того времени. А чытаць гэты твор на роднай беларускай мове — проста асалода! Тым больш, што адным з галоўных герояў аповесці з’яўляецца мая родная рака — бацька Нёман, на берагах якога і адбываюцца ўсе падзеі.

30 мая 2015 г. 21:17

Передаю пламенный привет своей работе, которая абсолютно делает невозможным чтение даже в свободное время. И, о Эврика, что чудом получилось выкроить несколько часов на небольшую повесть ранее незнакомой для меня писательницы Элизы Ожешко. Сюжет является довольно заурядным: между избалованной женщиной и степенным мужчиной проскальзывает искорка и начинается роман, однако все усложняется тем, что героиня крайне избалованна, а ее избранник — слишком настоящий мужчина и слишком настоящий человек с большой буквы. Простой работяга, сердце которого наполнено безмерным обожанием и всепрощением, подспудно чувствуя свое неравенство с возлюбленной, стремится украсить жизнь супруги, что, впрочем, заканчивается не особенно радужно. Повесть действительно понравилась. Не хочется зацикливаться на том,…

Источник статьи: http://www.livelib.ru/book/1002022468/reviews-ham-eliza-azheshka

Adblock
detector